Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden: disclaimer, privacy, cookies, copyright. Belangrijke onderwerpen. Voor jou als gebruiker. En voor ons als bedrijf. Maar echt leuk zijn deze gebruikersvoorwaarden natuurlijk niet. We schrijven ze dus maar gewoon heel duidelijk op. Zodat jij die gebruiksvoorwaarden snapt.

Hoe we je aanspreken

In deze gebruikersvoorwaarden staat ‘jij’, ‘je’, “jou”, “jouw” of “gebruiker” voor de gebruiker van deze website. Jij dus, als jij dit leest. ‘We’, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’ slaat op ons als eigenaar van het bedrijf Tekstbouwers en Conversiewerkers B.V. en op ons als eigenaar van de websites www.tekstbouwers.nl en www.conversiewerkers.nl

Zo. Dan hebben we dat vast afgekaart. Dan nu verder met de samenvatting van deze gebruikersvoorwaarden.

Samenvatting Gebruikersvoorwaarden

Voor het gemak starten we met een samenvatting. Maar let op: deze samenvatting is niet volledig. De samenvatting geeft je slechts een indicatie van wat je kunt verwachten. De volledige informatie vind je verderop op deze website.

Samenvatting Disclaimer

Onze website geeft je inhoudelijke informatie over onze diensten en over marketing, communicatie en reclame in de breedte. Die informatie klopt. Maar heel soms kan er toch een foutje in staan. Een spelfoutje. Of een inhoudelijk foutje. Kan gebeuren. Wees je daar bewust van.

Samenvatting Privacy en Cookies

Wij gaan netjes en zorgvuldig met jouw gegevens om. Als je gegevens achterlaat via onze website, slaan we die gegevens ook op. Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten werken, om het gedrag van websitegebruikers door te meten via Google Analytics, om te zorgen dat je artikelen kunt delen via social media en om te kunnen kijken of je n.a.v. onze advertenties in bijv. Google contact hebt opgenomen.

Samenvatting Copyright

Alle teksten op deze website hebben we zelf geschreven. Dat kost tijd én geld. Deze teksten mag je daarom niet zo maar kopiëren en zelf gebruiken. Doe je dat toch, dan moet je de tekst verwijderen én ons een vergoeding betalen voor het gebruik van die tekst.

Tot zover de samenvatting. Nu alle details.

Gebuikersvoorwaarden – Disclaimer

Wij besteden continu aandacht aan de samenstelling van onze website. Het kan echter gebeuren dat er een fout op de website blijft staan. De getoonde informatie kan daarmee dus onvolledig of onjuist zijn. Hoewel erg vervelend, kunnen we hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Als er een bewering of mening staat vermeld in een artikel of tekst of een mededeling op één van onze pagina’s, dan kan dat een mening zijn van de auteur of een derde partij. Dit hoeft niet per definitie de mening van Tekstbouwers en Conversiewerkers B.V. te zijn.

We kunnen er niet voor instaan dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd, aansluit bij het doel waarvoor deze informatie door gebruiker wordt gebruikt. Al onze teksten en andere informatie bieden we aan in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt. Daarmee bedoelen we dat deze wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie, toezegging, vrijwaring of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, gerechtigdheid tot (eigendoms)rechten, een voldoende kwaliteit en niet-inbreuk op rechten van derden.

We kunnen en mogen deze website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of bewerken als we denken dat dat nodig is. Bijvoorbeeld om (technisch) onderhoud te plegen of een aanpassing op de website door te voeren.

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct dan wel indirect, van welke aard dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit of op een bepaalde manier verband houdt met het gebruik van deze website, alsmede met de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen bezoeken of raadplegen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. We sluiten ook alle verantwoordelijkheid uit die mocht ontstaan als de informatie die we tonen op deze website, niet of onvoldoende actueel is.

Het invullen van een formulier op deze website heeft tot gevolg dat we – in de meeste gevallen – zo snel mogelijk contact opnemen met degene die het formulier heeft ingevuld. Het invullen van een formulier geeft de bezoeker geen rechten. Ook als we onze beloften aangaande het contact niet kunnen waarmaken, kunnen we daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Zelfs niet als dit schade oplevert.

Jij als bezoeker van de website blijft altijd aansprakelijk voor het feit dat hetgeen beschreven of doorgegeven is door middel van het formulier, bij ons arriveert. Het kan zijn dat wij, bijvoorbeeld door een tijdelijk technische disfunctioneren van de website, een formulier niet of niet op het juiste moment ontvangen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die daaruit voortvloeit. Bij belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een wijziging die betrekking heeft op je persoonlijke gegevens, vragen we je dan ook nadrukkelijk om (ook) telefonisch contact met ons op te nemen.

Gebruikersvoorwaarden – Privacy en Cookies

Via onze website verzamelen wij persoonsgegevens (via formulieren) en maken we gebruik van cookies. Uiteraard respecteren we de privacy van jou als gebruiker die onze website bezoekt. We gaan bovendien zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens. We zorgen dat deze persoonsgegevens veilig worden verwerkt en beveiligd. Dit doen we zo goed mogelijk in overeenstemming met de eisen die de complexe privacywetgeving hieraan stelt.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om contact op te nemen als jij hierom hebt gevraagd
 • om je informatie te sturen per e-mail of post als je bij ons hebt aangegeven (via een formulier, per e-mail of een ander communicatiekanaal) dat je die informatie wilt ontvangen. Die informatie kan onder meer de vorm hebben van een ebook, whitepaper, nieuwsbrief, e-mail of een in brede zin hieraan gelijkstaand communicatiemiddel met informatie over ons vakgebied (tekst, marketing, communicatie) en/of onze dienstverlening.

Wij zullen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Behalve als je daar vooraf toestemming geeft of als we dit op grond van de wet moeten of mogen doen. De persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

We geven de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat moet om een overeenkomst uit te kunnen voeren of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Wij zorgen ervoor dat misbruik van persoonsgegevens beperkt wordt door passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang hebben tot jouw gegevens. Ook zorgen we dat de toegang tot gegevens afgeschermd is. En we zorgen dat veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, onder meer in verband met de programma’s Google Analytics  en Google Ads, waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kun je vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google.

Voor het versturen van nieuwsbrieven of geautomatiseerde e-mails bestaat er een verwerkersovereenkomst met Getrepsonse. Wij gebruiken het programma Getresponse om op een professionele manier e-mails te versturen. Hierbij kan het voorkomen dat Getresponse inzage krijgt in de gegevens die je aan ons hebt doorgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, het bedrijf waar je werkt en de vragen of opmerkingen die je aan ons hebt gesteld. Getresponse is gevestigd binnen de Europese Unie en voldoet aan de Europese regelgeving.

We gebruiken cookies. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ze zorgen dat je artikelen makkelijk en snel kunt delen via social media. Ze zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen analyseren. En ze zorgen ervoor dat we kunnen zien of je een reactie hebt achtergelaten op onze website als je op één van onze advertenties hebt geklikt.

Hieronder geven we informatie over de cookies die we gebruiken.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bij het bezoeken van een website worden opgeslagen op of uitgelezen worden door een device zoals een PC, tablet, smartphone, smartwatch en alle hieraan verwante devices, die een bezoeker gebruikt. Dat opslaan of uitlezen gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt. Hiermee wordt informatie op het device opgeslagen en/of uitgelezen. Om het leesbaar te houden worden alle technieken hier ‘cookie / cookies’ genoemd. We gebruiken deze om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en / of de website te optimaliseren (analytische cookies)
 • Bezoekers in staat te stellen direct via social media (social media cookies) informatie (blogs bijv.) te delen
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die onze cookies verkrijgen over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze servers of naar de servers van een derde partij. Met het gebruik van social media cookies en advertentiecookies moet je vooraf akkoord zijn. Daarom tonen we je bij een eerste bezoek aan onze website onze cookiebalk waarin we informatie geven over onze cookies en je doorverwijzen voor meer informatie naar deze gebruiksvoorwaarden. Als je verder gaat op onze website, dan ben je akkoord. Dat vermelden we duidelijk.

We gebruiken functionele cookies. Deze zorgen ervoor zorgen dat diverse onderdelen van de website goed blijven werken en dat de gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen we bijvoorbeeld cookies gebruiken om de juiste lettertypes in te laden of om te kijken of je al een keer eerder op de website bent geweest.

Wij maken ook gebruik van cookies van Google Analytics. Daarmee geeft Google ons inzicht in hoe onze website gebruikt wordt. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die we gebruiken en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de derde partijen. Let op: De privacyverklaringen van deze derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Meta (Facebook en Instagram)
 • LinkedIn

In- en uitschakelen cookies

In de browser (Chrome, Firefox, Safari, Ios, Android, etc) kun je instellen dat het opslaan van cookies wordt ingeschakeld of uitgeschakeld. Let op: veel websites zullen niet optimaal werken wanneer cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een einddatum. Als deze einddatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd bij het verstrijken van die einddatum. Je kunt ervoor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Dit doe je in de instellingen van je webbrowser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van anderen (derden), zelfs al zijn die website via links met onze website verbonden. Wij kunnen dus niet garanderen dat deze andere websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Inzage en correctie

Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kun je bij ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan je indienen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-1301818.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring tussentijds aan te passen. Wijzigingen vind je dan ook op deze website. Wij adviseren dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Zo ben je van alle wijzigingen op de hoogte.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan helpen we je graag verder. Op grond van de privacywetgeving heb je uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je verder, na het lezen van deze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Tekstbouwers en Conversiewerkers B.V. – Lange Noordstraat 27, 4331 CB Middelburg, 085-1301818, [email protected] / [email protected]

Gebruikersvoorwaarden – Copyright-verklaring

Op alle teksten, koppen, subkoppen, citaten, overzichten, beelden, uitingen, afbeeldingen en andere passages op deze website, en alles dat hieraan gelijkgesteld kan worden, rust auteursrecht. Dit auteursrecht is van Tekstbouwers en Conversiewerkers B.V.. Dit betekent dat teksten nooit mogen worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of mogen worden verveelvoudigd, zonder expliciete toestemming van Tekstbouwers en Conversiewerkers B.V.. Daarnaast rusten op alle genoemde werken persoonlijkheidsrechten. Op basis hiervan hebben wij bij iedere publicatie recht op naamsvermelding en kunnen we ons verzetten tegen de vermelding van een andere naam, toegebrachte wijzigingen en misvormingen, verminkingen en andere aantastingen van onze werken.

Derden die belangstelling hebben in de overname van een tekst, zijnde een artikel / blog / website-pagina, kunnen daar een schriftelijk verzoek toe doen. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 475,- ex BTW of meer, afhankelijk van de betreffende tekst.

Bij schending van het auteursrecht wordt direct een bedrag in rekening gebracht van € 675,- excl. BTW per (gedeelte van een) pagina / artikel dat onrechtmatig, dan wel zonder expliciete toestemming, is gebruikt of overgenomen. Bij gekopieerde koppen, subkoppen, grafieken of afbeeldingen geldt dat een bedrag in rekening wordt gebracht, dat in een redelijke verhouding staat tot het eerder genoemde bedrag van € 675,- excl. btw. Deze bedragen zijn gebaseerd op de hoeveelheid werk dat het maken van onze teksten gemiddeld kost en de uurtarieven die de daarbij betrokken auteurs hanteren.

Bij een eventuele schending van persoonlijkheidsrechten wordt een bedrag in rekening gebracht dat doorgaans op 50% van het op grond van een auteursrechtinbreuk gehanteerde bedrag ligt.

Indien wij een inbreuk op onze rechten constateren maken wij aanspraak op de wettelijke rente vanaf het moment dat de inbreuk heeft plaatsgevonden tot het moment van betaling. Als een inbreuk makende partij niet bereid is de standaardvergoeding te betalen, zullen rechtsmaatregelen worden genomen en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige kosten van rechtsbijstand. Dit recht is wettelijk vastgelegd in artikel 1019h Rv.

Waar wij zelf teksten van derden gebruiken, behouden we ons het recht voor om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor teksten, als eventueel audio- en videomateriaal dat op deze website wordt gebruikt.

Naast auteursrechthebbende zijn wij ook producent van de databanken die op onze website te vinden zijn. Daar mag vanzelfsprekend normaal gebruik van worden gemaakt, maar zonder onze voorafgaande toestemming is het niet toegestaan een hele of een substantieel deel van een databank op te vragen of her te gebruiken. Ook het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van een databank is niet toegestaan als dat in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ons schade toebrengt.

Start met betere teksten!

Neem contact op met Olaf en plan een gesprek in. Op basis van jouw wensen bekijken we wat we voor je kunnen betekenen.

Kennismaken

Plan direct een kennismaking met Olaf.

Bellen

Persoonlijk overleg over de opties via 085-1301818.

E-mail

Voor langere vragen die iets minder haast hebben.

Einde pagina. Bijna. Maar eerst nog even dit.

10 x Slimmer schrijven

Meld je gratis aan en ontdek 10 x per jaar hoe je beter en slimmer schrijft.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.